OPAC

 

Renew

 

ตรวจสอบข้อมูลการยืม/ยืมต่อ/preferred search

<<วิธีการยืมหนังสือต่อ>>

One Search

Su logo

Search EBSCO Discovery Service @ Silpakorn University


Keyword Title Author

PULINET Sharing

ThaiLISlogo

Search PULINET Catalog sharing:


Keyword Title Author

 

 

Academic OneFile

ฐานข้อมูล Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ อาทิ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ ประกอบด้วย วารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

ฐานข้อมูล Science Reference Center

ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
URL: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent

ig library

ช่วงเวลาทดลองใช้งานตั้งแต่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่องและหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง
URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary

EEWOWW

ช่วงเวลาทดลองใช้งานตั้งแต่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การจัดการายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking)
ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยสมัครต้องใช้ e-mail ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น (@gmail.com @yahoo.com @hotmail.com ไม่สามารถสมัครได้) จากนั้นนำ e-mail ที่สมัครและ password ที่ได้ไป login เข้าใช้เป็นรายบุคคล
URL : http://www.eewoww.com/

World eBook Library (WEL)

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน
หนังสืออิเล็กทรกนิกส์ World eBook Library (WEL) ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศษสตร์ แพทย์ศาสตร์
URL: https://goo.gl/zkbsJa

 << Back